NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

B2B: elektronisch factureren verplicht

Gemiddeld worden er jaarlijks een miljard facturen verzonden in ons land, waarvan ongeveer de helft naar particulieren of gezinnen. Het gevolg daarvan is een enorme administratieve last, die dankzij de digitalisering kan worden verminderd. Daarom is in een voorontwerp van wet opgenomen dat vanaf 1 januari 2026 elektronisch factureren tussen belastingplichtigen verplicht wordt.

Onder elektronisch factureren moeten we een gestructureerde communicatie van machine naar machine begrijpen. In vergelijking daarmee zullen de huidige ‘elektronische facturen’ - die vaak bestaan uit een e-mail met daarin een pdf-bestand of een hyperlink - hopeloos ouderwets lijken.

Daar is echter de juiste uitrusting voor nodig, en dat zal voor heel wat kmo’s en zelfstandigen een probleem vormen. Heel wat van hen verrichten immers alleen uitgaande B2C-operaties. Zij kunnen gewone facturen blijven verzenden. Toch moeten ze over software beschikken waarmee ze binnenkomende elektronische facturen van hun leveranciers kunnen ontvangen en lezen.

Daarom vraagt de Hoge Raad die hen vertegenwoordigt (HRZKMO) dat de kosten die voortvloeien uit de verplichting om elektronisch te factureren gedeeltelijk worden gecompenseerd via fiscale maatregelen, waaronder het terug invoeren van de verhoogde investeringsaftrek van 25% op vaste activa voor natuurlijke personen en kleine vennootschappen, die betrekking heeft op onder andere de digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen.

De HRZKMO vraagt overigens dat huurovereenkomsten voor factureringssystemen eveneens in aanmerking komen voor het gebruik van de investeringsaftrek of dat de ondernemer die de software niet koopt maar huurt, op zijn minst jaarlijks kan genieten van een belastingkrediet voor een bepaald percentage van de betaalde abonnementsprijs.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Genderdimensie van soorten verlof in België

De genderdimensie van verschillende soorten verlof in België
 

Wetstraat
Maatregelen tot ondersteuning van gelegenheidsarbeiders land- en tuinbouw

Wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw - BS 23 november, p. 108.825

Diverse arbeidsbepalingen

Wet houdende diverse arbeidsbepalingen - BS 23 november, p. 108.828

Hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven – BS 29 september, p. 80.294