NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

‘Automatische’ aftrek van giften

Vrijgevig zijn wordt fiscaal gestimuleerd, toch als u meer dan 40 euro schenkt en u daarvoor een betalingsbewijs ontvangt. Dat document bevat echter niet altijd alle relevante informatie, wat problemen kan opleveren voor zowel de belastingplichtige die de betrokken inlichtingen op zijn belastingaangifte moet invullen als voor de belastingdienst die controles moet uitvoeren.

Daarom is het voortaan verplicht om op het attest de naam, de voornaam, het rijksregisternummer voor natuurlijke personen of het ondernemingsnummer voor rechtspersonen te vermelden. Een opgelegd model voor een dergelijk attest komt er evenwel niet.

De zekere identificatie van de belastingplichtigen “staat toe aan de administratie de aangifte van deze laatsten vooraf in te vullen, zodat deze “automatisch” kunnen genieten van de vermindering waarop ze recht hebben”, zo staat in de memorie van toelichting bij een omvangrijke Wet houdende diverse fiscale bepalingen die ter bespreking voorligt.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Genderdimensie van soorten verlof in België

De genderdimensie van verschillende soorten verlof in België
 

Wetstraat
Maatregelen tot ondersteuning van gelegenheidsarbeiders land- en tuinbouw

Wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw - BS 23 november, p. 108.825

Diverse arbeidsbepalingen

Wet houdende diverse arbeidsbepalingen - BS 23 november, p. 108.828

Hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven – BS 29 september, p. 80.294