Vinden

Allemaal samen tegen krimpflatie?

Niet echt. De PTB en de PS verzetten zich immers in verspreide orde tegen de helaas veelvoorkomende praktijk waarbij de omvang van een product afneemt, maar de prijs niet volgt. De eerste partij legt het pragmatisch aan en vraagt dat aan artikel VI, 100 van het Wetboek van economisch recht, dat gewijd is aan misleidende handelspraktijken, “een prijsverhoging voor de consument te verhullen door de verkochte hoeveelheid van een product te verminderen” wordt toegevoegd.

Volgens de PS volstaat dat echter niet. De consument moet ook worden geïnformeerd. “Wanneer de fabrikant die de verpakking van een gewoonlijk te koop aangeboden voorverpakt goed met een vooraf bepaalde hoeveelheid zo wijzigt dat de nominale hoeveelheid ervan wordt verminderd, moet hij die hoeveelheidsvermindering leesbaar, duidelijk en ondubbelzinnig op de verpakking van het goed vermelden.”

Tegelijkertijd wil de PS een einde maken aan de bedrieglijke aanbiedingen van family- of maxipacks, waarvan de prijs per eenheid soms hoger ligt dan die van kleinere verpakkingen, terwijl ze bij de consument de indruk wekken dat ze goedkoper zijn.
Wetsvoorstel ikv krimpflatie
Wetsvoorstel ikv bestrijding krimpflatie
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276