NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Allemaal samen tegen krimpflatie?

Niet echt. De PTB en de PS verzetten zich immers in verspreide orde tegen de helaas veelvoorkomende praktijk waarbij de omvang van een product afneemt, maar de prijs niet volgt. De eerste partij legt het pragmatisch aan en vraagt dat aan artikel VI, 100 van het Wetboek van economisch recht, dat gewijd is aan misleidende handelspraktijken, “een prijsverhoging voor de consument te verhullen door de verkochte hoeveelheid van een product te verminderen” wordt toegevoegd.

Volgens de PS volstaat dat echter niet. De consument moet ook worden geïnformeerd. “Wanneer de fabrikant die de verpakking van een gewoonlijk te koop aangeboden voorverpakt goed met een vooraf bepaalde hoeveelheid zo wijzigt dat de nominale hoeveelheid ervan wordt verminderd, moet hij die hoeveelheidsvermindering leesbaar, duidelijk en ondubbelzinnig op de verpakking van het goed vermelden.”

Tegelijkertijd wil de PS een einde maken aan de bedrieglijke aanbiedingen van family- of maxipacks, waarvan de prijs per eenheid soms hoger ligt dan die van kleinere verpakkingen, terwijl ze bij de consument de indruk wekken dat ze goedkoper zijn.
Wetsvoorstel ikv krimpflatie
Wetsvoorstel ikv bestrijding krimpflatie
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580