NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Algemeen werknemersaandeelhouderschap

Omdat ze niet echt begeesterd zijn door het huidige systeem van opties op aandelen, waarbij werknemers worden belast op het moment van de toekenning terwijl de waarde van de aandelen helemaal nog niet gestegen is en dat mogelijk ook nooit zal doen, willen de liberalen een nieuw systeem invoeren.

Dat zou inhouden dat de werkgevers de mogelijkheid krijgen om hun werknemers aandelen gratis of aan een verlaagde prijs aan te bieden, zonder onmiddellijke belasting. De belasting zou maar verschuldigd zijn wanneer de werknemer uit het systeem stapt, dus wanneer hij zijn aandelen verkoopt, en zou niet alleen van toepassing zijn op de meerwaarde, maar ook op het bij de verwerving toegekende voordeel.

In mei 2023 liet de FOD Financiën al weten gekant te zijn tegen dat voorstel. Er is immers geen enkel maximumbedrag of -percentage in opgenomen voor de vergoeding die onder de vorm van aandelen wordt toegekend. De FOD ziet er dan ook een vorm van belastingoptimalisering in.

Omdat het systeem heel wat voordeliger is dan de bestaande alternatieve verloningssystemen, zou dit type aandeelhouderschap als het wordt goedgekeurd snel moeten worden ingevoerd, met een verlies aan belastinginkomsten van meer dan een half miljard euro tot gevolg. In 2021, zo bleek uit een studie van de RSZ, ontvingen 136.014 werknemers aandelenopties, voor voordelen van alle aard ter hoogte van 1.423.882.628 euro. Een belasting aan 50% levert dan 711.941.314 euro op. Aan 10% is dat echter slechts 142.388.263 euro.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Belgian Laser Company

Op zoek naar een partner in plaatbewerking?
Zoek niet verder, Belgian Laser Company is er om aan al je behoeften te voldoen. “Onze dienstverlening begint al tijdens de teken- en ontwerpfase en eindigt pas bij de assemblage." zaakvoerder Patrick Mok.
Lees hier meer over dit complete plaatje

Partner Content
IFBD

Psychologie van overtuigen: ijs verkopen aan eskimo's
15 november 2023 - Antwerpen
   > U leert hoe invloed en beïnvloeding werkt.
   > U leert hoe u alles gedaan krijgt ...
   > U krijgt superkrachtige technieken om onzichtbaar te overtuigen. Klik hier voor meer informatie

Belgian Laser Company

Op zoek naar een partner in plaatbewerking?
Zoek niet verder, Belgian Laser Company is er om aan al je behoeften te voldoen. “Onze dienstverlening begint al tijdens de teken- en ontwerpfase en eindigt pas bij de assemblage." zaakvoerder Patrick Mok.
Lees hier meer over dit complete plaatje

Infotheek
Bijgewerkt dossier met maatregelen - oorlog in Oekraïne

Oorlog in Oekraïne - Op 21 september van dit jaar bijgewerkt dossier dat het mogelijk maakt de maatregelen te volgen die werden genomen door de belangrijkste Belgische, Europese en internationale economische spelers en financiers in het kader van de crisis tussen Rusland en Oekraïne.
 

 

 

Jaarlijkse indexatie van bedragen voor aanslagjaren 2021-2022-2023

Circulaire 2023/C/77 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2021, 2022 en 2023

 

Bescherming van consument in de bouwsector

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bescherming van de consument in de bouwsector

 

Wetstraat
Bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/713 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen - BS 8 september, p. 73.975
 

Steun voor goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons

Wet houdende steun voor het goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons - BS 7 september, p. 73.675

Interprofessionele onderhandelingen 2023-2024

Wet tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 - BS 5 september, p. 71.811