NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

0,02 euro per transactie

De kosten die de financiële sector handelaars en vrije beroepen aanrekent beperken door de bovengrens voor afwikkelingsvergoedingen voor binnenlandse debetkaarttransacties van 0,056 naar 0,02 euro te verlagen: dat kunnen we alleen maar toejuichen, op voorwaarde dat de winst van die begrenzing niet door een verhoging van andere kosten wordt tenietgedaan. Dat is waar de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo (HRZKMO) voor vreest.

Hij vraagt dan ook om een algemenere benadering van het probleem en garanties op dat vlak. De HRZKMO stelt dat de transactiekost uit drie factoren is samengesteld: om te beginnen de afwikkelingsvergoedingen (interchange fees) bestemd voor de bank die de betaalkaarten uitgeeft, daarnaast de scheme fees, die als vergoeding dienen voor de aanbieder van het betaalkaartschema (Bancontact, Maestro of Vpay) en ten slotte de service fees, die bestemd zijn voor de onderneming die een overeenkomst heeft met de handelaar om diens elektronische transacties te verwerken, bijvoorbeeld Worldline, Ogone, CCV enzovoort.

De minister van Economie zou samen met het koninklijk besluit dat hij wil nemen een vergelijkingstool voor het aanbod van elektronische betaaloplossingen willen invoeren. De HRZKMO staat volledig achter het initiatief, maar wijst er wel op dat het, gezien het grote aantal spelers en tariefformules moeilijk zal zijn om een dergelijke tool up-to-date te houden.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580