Vinden

Zijn aandelen voor ouderen?

Niet echt, maar het leeftijdsverschil tussen beleggers in ETF’s - Exchange Traded Funds, of op de beurs verhandelde fondsen - en beleggers in aandelen wordt groter. Die laatste groep neemt af, net als hun activiteit: in 2023 verhandelde meer dan een op de drie beleggers slechts één aandeel en slechts een op de vijf verhandelde er minstens tien.

Velen haken bovendien onderweg af. Bij de beleggers die hun eerste transactie tussen maart en december 2020 uitvoerden, handelde slechts 35% nog steeds in 2023. Oudere beleggers hebben de neiging om de voorkeur te geven aan Belgische aandelen, terwijl 18-39-jarigen zich meer op het buitenland en in het bijzonder op de VS richten. In 2023 handelden 585.000 Belgische retailbeleggers in aandelen en bijna 145.000 in ETF's.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027