Vinden

Zes miljard aan administratieve lasten

Dat is enorm veel en goed voor 1,08% van het nationale bbp, maar toch vormt het ten opzichte van de eeuwwisseling een afname met meer dan twee derde. In het jaar 2000 waren de lasten immers nog goed voor 3,48% van het bbp.

De vooruitgang is echter slecht gespreid. De kost voor de administratieve lasten die op de ondernemingen weegt werd voor het jaar 2022 op 5,03 miljard euro geschat. Ten opzichte van 2020 is hij met 32% gestegen. Die stijging is toe te schrijven aan de toename van de kost voor administratieve lasten bij kleine ondernemingen, en vooral bij de middelgrote ondernemingen.

Daar staat tegenover dat de kost voor administratieve lasten bij grote ondernemingen tussen 2020 en 2022 met 20% afnam. Ook voor zelfstandigen is er goed nieuws. De kost voor administratieve lasten wordt in hun geval voor het jaar 2022 immers op 0,96 miljard euro geschat, wat goed is voor een daling met 16% tegenover 2020.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - 2023 - Executive summary
 

Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016
 

Patentindex 2023

Patentindex 2023 (in het Engels)
 

 

Wetstraat
Sociaal akkoord voor federale publieke gezondheidssector

Wet houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector - BS 11 april, p. 41.604
 

Uitsluiting van bepaalde sectoren 'onderneming zonder handels- of industriële finaliteit'

Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen tot invoering van de mogelijkheid om bepaalde sectoren uit te sluiten van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit - BS 10 april, p. 41.266

Wijziging bijzondere vrijstellingsregeling btw voor kleine ondernemingen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen - BS 9 april, p. 40.955