Vinden

Werknemersaandeelhouderschap herwerkt

“Uit deze vaststellingen volgt dat het wetsvoorstel dermate fundamentele tekortkomingen en incoherenties vertoont, dat de Raad van State afziet van een verder onderzoek van de tekst.” Indieners van een wetsvoorstel worden zelden zo krachtig terechtgewezen. Dat voorstel steunde nochtans op een goed voornemen, namelijk de invoering van een fiscaal en sociaal gezien nieuw mechanisme voor werknemersaandeelhouderschap dat, aldus de indieners van het voorstel, “de lacunes in de bestaande mechanismen” zou wegwerken.

Volgens de momenteel geldende regeling is de toekenning van aandelenopties aan werknemers belastbaar, terwijl er (nog) geen enkele meerwaarde op het onderliggende aandeel is verwezenlijkt. In het voorgestelde systeem zou de begunstigde pas worden belast wanneer hij uitstapt, aan 10% en niet alleen op de meerwaarde, maar ook op het voordeel dat hem bij de verwerving is toegekend.

In een bijzonder technische analyse stelt de Raad van State dat het wetsvoorstel “in het geheel van het WIB 92 zeer moeilijk te begrijpen valt” en dat het bovendien een lid bevat dat “misbruiken in de hand lijkt te werken”. De raad roept de indieners van het voorstel, MR en Open Vld, dan ook op om “hun tekst grondig te herwerken”.
Lees meer
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276