Vinden

Waartoe dient Ombudsfin?

Een ombudsdienst voor particulieren en ondernemingen die het slachtoffer werden van oplichting via het internet is zonder enige twijfel nuttig. Gezien de beperkte resultaten rijst echter onvermijdelijk bovenstaande vraag.

Van de 1.010 dossiers over internetfraude die het vorig jaar behandelde, verwierp Ombudsfin 40,2% omdat het na onderzoek van mening was dat de betwiste operatie toegelaten was of dat ernstige nalatigheid van de kant van het slachtoffer was aangetoond. In 25,2% van de gevallen kon Ombudsfin geen standpunt innemen over de aansprakelijkheid van de bank en het slachtoffer, zodat slechts 349 of 34,6% van de indiende klachten als gegrond kon worden beschouwd.

De besprekingen met de bank gaan hoofdzakelijk over de vraag of er al dan niet sprake is van ernstige nalatigheid bij het slachtoffer van de fraude. Tijdens die besprekingen blijven de banken vaak bij hun standpunt en geven ze een ruime interpretatie aan het begrip ernstige nalatigheid.

Ombudsfin wordt overigens steeds vaker geconfronteerd met de visie dat de betwiste transacties toegelaten betalingsoperaties zouden zijn omdat ze voor echt werden verklaard volgens de tussen de betaler en de verlener van betalingsdiensten overeengekomen vorm en procedure werden goedgekeurd.

In de praktijk leidt dat ertoe dat slechts 32,7% van de als gegrond beschouwde klachten tot een (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling van de financiële instellingen leidde. Authenticatie staat niet gelijk met toelating, zo stelt Ombudsfin, dat steeds vaker te maken krijgt met het standpunt dat een betwiste transactie een toegelaten betaling zou zijn geweest omdat ze volgens de tussen de betaler en de dienstverlener overeengekomen vorm en procedure werd goedgekeurd.
Lees meer
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027