Vinden

Waar is een nieuw logo dat op het oude lijkt goed voor?

“Noch de vervanging van het huidige logo zoals gebruikt door de reeds erkende ambachtslieden, met de kosten die er uit voortvloeien, noch het naast elkaar hanteren van vrijwel identieke logo’s is aan te bevelen”, zo schrijft de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo.

Indien een versterking van het logo daadwerkelijk wordt beoogd, zo vervolgt de HRZKMO, dan “is een grondige rebranding vereist. Het voorgestelde nieuwe logo verschilt amper van het huidige logo. Het is dus maar de vraag of de zeer beperkte aanpassing enige impact zal hebben.”

De raad stelt zich pragmatisch op en is voorstander van het behoud van het huidige logo, maar is van mening dat het mogelijk zou moeten zijn om een versie in “grijstinten” te produceren, met name om gecertificeerde ambachtslieden in staat te stellen desgewenst tegen lagere kosten in één kleur te drukken en dat op diverse soorten materialen.

De HRZKMO zou liever zien dat de overheid concrete steunmaatregelen neemt in plaats van te muggenziften over nagenoeg identieke logo’s.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276