Vinden

Waar de taks tot vergoeding van de successierechten boeken?

De taks tot vergoeding van de successierechten, die meer dan een eeuw geleden al werd ingevoerd, werd ‘gemoderniseerd’ in de wet van 22 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen. Voor kleine vzw’s betekent de met de wet doorgevoerde hervorming zonder enige twijfel een verbetering. Voor grotere vzw’s ligt dat echter anders.

In de tekst wordt het vrijgestelde maximumbedrag immers wel van 25.000 naar 50.000 euro verhoogd, maar tegelijkertijd wordt het vroegere vaste tarief van 0,17% vervangen door een progressief tarief van 0,15% op de schijf tussen 50.000 en 250.000 euro, van 0,30% op die tussen 250.000 en 500.000 euro en van 0,45% op alles boven dat laatste bedrag.

De taks, zo stelt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in een recent advies, is geen belasting op het resultaat en moet dan ook worden geboekt onder de rubriek Andere bedrijfskosten, op de rekening 640 Bedrijfsbelastingen.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027