Vinden

Vijf cijfers voor één index

Elke producent of invoerder die een goed voor het eerst op de Belgische markt brengt, moet daar binnenkort een herstelbaarheidsindex voor berekenen. Die zal worden uitgedrukt op een schaal van 1 tot 10 en wordt bepaald op basis van vijf cijfers op twintig, waarvan het totaal door 10 wordt gedeeld.

De cijfers zullen betrekking hebben op de duur van de beschikbaarheid van de technische documentatie en de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen; op de demonteerbaarheid van het goed; op de beschikbaarheid en de levertermijn van wisselstukken; en op de verhouding tussen de verkoopprijs van die laatste en die van het goed.

Een vijfde cijfer hangt samen met specifieke criteria voor de betrokken productcategorie. De index kan worden aangevuld - of vervangen - door een duurzaamheidsindex berekend op basis van de specifieke betrouwbaarheid en robuustheid van elke productcategorie.

Het wetsontwerp past in het federale actieplan voor een circulaire economie en wordt voor kleine ondernemingen 24 maanden na de publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad van kracht. Voor de overige ondernemingen is dat 18 maanden na publicatie.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276