Vinden

Vergroening van de salariswagens

Tijdens het laatste kwartaal van het voorbije jaar had voor het eerst 80% van de aan loontrekkenden toegekende salariswagens een elektrische motor, zo stelt de RSZ vast in zijn laatste Monitoring van de vergroening van de nieuw ingeschreven salariswagens. De instelling is sinds 2022 belast met de follow-up en de becijfering van de impact van de verschillende maatregelen - solidariteitsbijdrage, mobiliteitsbudget enzovoort - die de regering op dat gebied heeft genomen.

De monitoring gebeurt echter alleen voor salariswagens. Persoonlijke voertuigen van zelfstandigen en bedrijfsleiders zijn uitgesloten. Eind 2023 telde ons land 568.187 salariswagens, waarvan 59,96% een klassieke verbrandingsmotor had, tegenover 82,32% twee jaar eerder. In twee jaar tijd is het aandeel van de hybride voertuigen binnen dat wagenpark van 15,14% naar 27,89% gestegen en dat van de 100% elektrische wagens van 2,54% naar 12,15% eind 2023. In dezelfde periode is het mobiliteitsbudget meer dan verdubbeld, tot bijna 72 miljoen euro.

In de praktijk besteden negen van de tien werknemers hun mobiliteitsbudget echter niet aan een wagen. Slechts 8% van de werknemers kiest voor een ‘milieuvriendelijke wagen’ in de eerste pijler van het mobiliteitsbudget. Vier werknemers op vijf geven gemiddeld 80% van hun budget uit in de tweede pijler (duurzame vervoermiddelen en woonkosten) en drie op vijf kiezen ervoor om het saldo (gemiddeld 20%) in het kader van de derde pijler te laten uitbetalen.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027