Vinden

Vereffening van slapende vennootschappen?

Liefst wel, zo antwoordde de minister van Financiën toen hij werd ondervraagd over de tegenstrijdige beslissingen van de FOD Financiën op het vlak van bijdragen ten laste van de vennootschappen. In principe kan een vennootschap vrijstelling krijgen van een dergelijke bijdrage, op voorwaarde dat ze kan aantonen dat ze in de loop van het volledige boekjaar geen enkele handelsactiviteit of burgerlijke activiteit heeft verricht. Het volstaat om aan het socialeverzekeringsfonds een attest van niet-activiteit te bezorgen dat is afgegeven door de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën.

En daar zit in de praktijk het probleem. Vaak wordt de toekenning van een dergelijk attest geweigerd omdat er sprake is van een negatieve rekening-courant, omdat er afschrijvingen van goodwill gebeurden of omdat er provinciebelastingen zijn betaald.

De inactiviteit, zo antwoordde de minister, wordt per geval beoordeeld. Daarbij is de afwezigheid van omzet uit de hoofdactiviteit van de vennootschap niet het enige element dat in rekening wordt gebracht. Dat geldt ook voor het behoud van activa in de balans en de boeking ervan, bijvoorbeeld een gebouw dat wordt verhuurd. Ook de betaling van provinciebelasting of de boeking van afschrijvingen vormen lasten die verband houden met de activiteit van de vennootschap, zelfs als er geen omzet wordt geregistreerd.

Om conflicten over het punt te vermijden, is de minister van oordeel dat wanneer een vennootschap haar hoofdactiviteit niet langer uitoefent en dat ook niet meer van plan is, het beter is om ze te vereffenen. (Bulletin van V & A 55128, pagina 170).
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - 2023 - Executive summary
 

Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016
 

Patentindex 2023

Patentindex 2023 (in het Engels)
 

 

Wetstraat
Sociaal akkoord voor federale publieke gezondheidssector

Wet houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector - BS 11 april, p. 41.604
 

Uitsluiting van bepaalde sectoren 'onderneming zonder handels- of industriële finaliteit'

Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen tot invoering van de mogelijkheid om bepaalde sectoren uit te sluiten van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit - BS 10 april, p. 41.266

Wijziging bijzondere vrijstellingsregeling btw voor kleine ondernemingen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen - BS 9 april, p. 40.955