Vinden

Toeslag voor laattijdige neerlegging geïndexeerd

Een omvangrijk wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie dat begint met een verhoging is niet van enige humor gespeend. Er is immers in opgenomen dat de toepasselijke tarieftoeslag bij een laattijdige neerlegging van de jaarrekeningen voortaan jaarlijks automatisch wordt geïndexeerd.

Die toeslag bedraagt 400 euro wanneer de jaarrekening wordt neergelegd tijdens de negende maand die volgt op de afsluiting van het boekjaar, 600 euro wanneer de stukken vanaf de tiende maand en tot de twaalfde maand worden ingediend en 1.200 euro wanneer de documenten worden neergelegd vanaf de dertiende maand volgend op de afsluiting van het boekjaar.

Voor kleine ondernemingen of micro-ondernemingen die hun jaarrekeningen volgens een verkort schema of een microschema indienen, bedragen de toeslagen respectievelijk 120, 180 en 360 euro.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276