Vinden

Toeslag voor laattijdige neerlegging geïndexeerd

Een omvangrijk wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie dat begint met een verhoging is niet van enige humor gespeend. Er is immers in opgenomen dat de toepasselijke tarieftoeslag bij een laattijdige neerlegging van de jaarrekeningen voortaan jaarlijks automatisch wordt geïndexeerd.

Die toeslag bedraagt 400 euro wanneer de jaarrekening wordt neergelegd tijdens de negende maand die volgt op de afsluiting van het boekjaar, 600 euro wanneer de stukken vanaf de tiende maand en tot de twaalfde maand worden ingediend en 1.200 euro wanneer de documenten worden neergelegd vanaf de dertiende maand volgend op de afsluiting van het boekjaar.

Voor kleine ondernemingen of micro-ondernemingen die hun jaarrekeningen volgens een verkort schema of een microschema indienen, bedragen de toeslagen respectievelijk 120, 180 en 360 euro.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016
 

Patentindex 2023

Patentindex 2023 (in het Engels)
 

 

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie van werknemers

Arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van werknemers op de arbeidsmarkt

 

Wetstraat
Regeling rookvrije plaatsen ter bescherming tegen tabaksrook

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook - BS 5 april, p. 39.881

Bescherming van gezondheid van gebruikers

Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het vlak van de voedingsmiddelen en andere producten - BS 2 april, p. 39.232
 

Wijziging verkopen aan consumenten

Wet tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de verkopen aan consumenten - BS 20 maart, p. 33.255