Vinden

Stop spoofing

Digitale identiteitsdiefstal is een van de moeilijkst op te sporen vormen van bedrog. Het is bovendien een van de gevaarlijkste, want wanneer het om een gekend telefoonnummer gaat - dat van hun bank, bijvoorbeeld - zijn mensen minder wantrouwig. Dat hebben de bedriegers heel goed begrepen. Oorspronkelijk viseerden ze vooral banken, maar het fenomeen breidde zich al snel uit naar alle vaste en mobiele Belgische telefoonnummers, die vandaag kunnen worden misbruikt.

Aangezien de betrokken oproepen nagenoeg allemaal uit het buitenland komen, voerde de minister van Telecommunicatie via een koninklijk besluit (BS 13 juni, p. 74.264) het principe in dat oproepen vanuit het buitenland geen Belgisch nummer mogen weergeven ter identificatie van de oproeper, tenzij het gaat om gebruikers van mobiele Belgische telefoonnummers die in het buitenland verblijven.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere uitzonderingen, bijvoorbeeld voor direct-marketingdiensten met een geografisch Belgisch telefoonnummer. De operatoren hebben voor geografische telefoonnummers drie maanden de tijd om de nodige maatregelen te nemen om aan de verplichting te voldoen. Voor mobiele nummers krijgen ze zes maanden tijd.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027