Vinden

Spookbedrijven geschrapt

In totaal heeft de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën 20.795 fictieve bedrijven of verenigingen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) geschrapt omdat ze de wettelijke verplichtingen in verband met het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) niet naleefden. Geen enkele daarvan had de voorbije zeven jaar een uiteindelijke begunstigde(n) geregistreerd of een aankondiging in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De schrappingen zijn zichtbaar voor alle overheidsdiensten of burgers die de KBO via haar website raadplegen. In een tweede, toekomstige fase zullen nog eens 8.000 entiteiten worden geschrapt. Momenteel is 93,69% van de Belgische juridische entiteiten in het UBO-register opgenomen.

Voor de onwillige ondernemingen hanteert de thesaurie van de FOD Financiën een proactieve aanpak, waarbij ze sinds 2020 herinneringen op papier en elektronisch verzendt. Hoewel de doorgevoerde schrappingen zuiver administratief zijn, blijven ze niet zonder gevolgen. De betrokken entiteiten kunnen blijven bestaan, maar hun verrichtingen en hun relaties met derden - in het bijzonder de banken - kunnen beperkt of zelfs volledig verbroken worden.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - 2023 - Executive summary
 

Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016
 

Patentindex 2023

Patentindex 2023 (in het Engels)
 

 

Wetstraat
Sociaal akkoord voor federale publieke gezondheidssector

Wet houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector - BS 11 april, p. 41.604
 

Uitsluiting van bepaalde sectoren 'onderneming zonder handels- of industriële finaliteit'

Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen tot invoering van de mogelijkheid om bepaalde sectoren uit te sluiten van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit - BS 10 april, p. 41.266

Wijziging bijzondere vrijstellingsregeling btw voor kleine ondernemingen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen - BS 9 april, p. 40.955