Vinden

Regulering landbouwprijzen

Omdat de bestaande wetten niet langer volstaan om het beroep van landbouw nog enigszins aantrekkelijk te houden, stelt de PS een reeks maatregelen voor, waaronder verplichte schriftelijke overeenkomsten tussen landbouwers en hun afnemers. Daarin moeten automatische mechanismen voor prijsherzieningen worden opgenomen, die het voor de landbouwers mogelijk maken om eventuele stijgingen van hun productiekosten in hun prijzen door te rekenen.

Alle bedingen waarbij een boete wordt opgelegd aan de producent die door een uitzonderlijk sanitair of klimaatprobleem de in de overeenkomst bepaalde volumes niet kan nakomen, zouden worden onrechtmatig verklaard. Hetzelfde zou gelden voor praktijken waarbij de producent wordt gedwongen tot een heronderhandeling of een automatische wijziging van de prijzen als gevolg van de concurrentiesituatie. De prijzen zelf zouden worden gereguleerd, met het Prijzenobservatorium als toezichthouder.

Met de tekst krijgt de regering opnieuw de wettelijke mogelijkheid om niet alleen een minimummarge, maar ook een maximummarge vast te leggen die de tussenschakels per product mogen realiseren.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - 2023 - Executive summary
 

Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016
 

Patentindex 2023

Patentindex 2023 (in het Engels)
 

 

Wetstraat
Sociaal akkoord voor federale publieke gezondheidssector

Wet houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector - BS 11 april, p. 41.604
 

Uitsluiting van bepaalde sectoren 'onderneming zonder handels- of industriële finaliteit'

Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen tot invoering van de mogelijkheid om bepaalde sectoren uit te sluiten van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit - BS 10 april, p. 41.266

Wijziging bijzondere vrijstellingsregeling btw voor kleine ondernemingen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen - BS 9 april, p. 40.955