Vinden

Pensioenen: drie jaar bonus

Loontrekkenden, ambtenaren en zelfstandigen die langer willen werken, krijgen een pensioenbonus in de vorm van een forfaitair bedrag of van een maandelijkse aanvulling op het pensioen. Dat wordt een nettobedrag, waarvan belastingen en sociale bijdragen al zijn afgehouden.

Het wordt toegekend voor maximaal drie jaar werken en zal geleidelijk toenemen om de begunstigden te stimuleren de startdatum van hun pensioen zo lang mogelijk uit te stellen: 314,58 euro per maand werkelijk geleverde diensten in de loop van het eerste referentiejaar, 629,17 euro in de loop van het tweede jaar en 943,75 euro tijdens het derde jaar. 

Naar jaarlijkse bedragen omgerekend komen de zo verkregen bonussen uit op maxima van respectievelijk 3.775 euro, 7.550 euro en 11.325 euro. Voorwaarde is wel dat het plafond-Wijninckx, dat momenteel 93.761 euro per jaar bedraagt, niet wordt overschreden.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276