Vinden

Pensioenbonus: vanaf 1 juli

De commissie voor de Sociale Zaken keurde op 29 maart het wetsontwerp betreffende de pensioenhervorming goed, waardoor het mogelijk wordt om na de vroegste pensioendatum een pensioenbonus op te bouwen. Dat is de datum van uw vervroegd pensioen, of die van uw wettelijk pensioen als u niet aan de wettelijke voorwaarden voor een vervroegde pensionering voldoet.

Er komt wel een overgangsregeling. U kunt immers maar vanaf 1 juli 2024 een pensioenbonus beginnen op te bouwen en kunt ten vroegste vanaf 1 januari 2025 met pensioen. Anders hebt u geen recht op de bonus. Er zijn drie mogelijke scenario's.

Valt uw vroegste pensioendatum voor 1 juli 2024? In dat geval bouwt u een pensioenbonus op voor elke gewerkte dag vanaf 1 juli 2024, op voorwaarde dat u uw pensionering minstens tot 1 januari 2025 uitstelt.

Valt uw vroegste pensioendatum na 30 juni 2024 maar voor 1 januari 2025? In dat geval bouwt u een pensioenbonus op voor elke gewerkte dag vanaf de vroegste datum waarop u met pensioen kunt gaan, op voorwaarde dat u uw pensioen minstens tot 1 januari 2025 uitstelt.

Valt uw vroegste pensioendatum op 1 januari 2025 of daarna? In dat geval geldt de pensioenbonus voor elke gewerkte dag vanaf de vroegste datum waarop u met pensioen kunt gaan. U moet zelf niets ondernemen. De FOD Pensioenen zal automatisch de nieuwe wetgeving toepassen.
Lees meer
 

 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - 2023 - Executive summary
 

Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016
 

Patentindex 2023

Patentindex 2023 (in het Engels)
 

 

Wetstraat
Sociaal akkoord voor federale publieke gezondheidssector

Wet houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector - BS 11 april, p. 41.604
 

Uitsluiting van bepaalde sectoren 'onderneming zonder handels- of industriële finaliteit'

Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen tot invoering van de mogelijkheid om bepaalde sectoren uit te sluiten van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit - BS 10 april, p. 41.266

Wijziging bijzondere vrijstellingsregeling btw voor kleine ondernemingen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen - BS 9 april, p. 40.955