Vinden

Nieuwe website voor consumenten

Hebt u spijt van een aankoop? Hebt u een online bestelling niet ontvangen, stelt u misbruik vast of zoekt u een bemiddelingsdienst om een geschil met een onderneming op te lossen? Misschien vindt u de oplossing via de website ConsumerConnect, die de FOD Economie onlangs online zette.

Die is opgebouwd rond vier thema’s: informatie vinden, misbruik melden, een vraag stellen of bemiddeling aanvragen. Die laatste is niet altijd gratis. Voor bepaalde bemiddelingsdiensten moet u betalen, zoals de Geschillencommissie Reizen, de Verzoeningscommissie Bouw of de Geschillencommissie Verbruikers: Textielverzorgers (CACET).
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - 2023 - Executive summary
 

Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016
 

Patentindex 2023

Patentindex 2023 (in het Engels)
 

 

Wetstraat
Sociaal akkoord voor federale publieke gezondheidssector

Wet houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector - BS 11 april, p. 41.604
 

Uitsluiting van bepaalde sectoren 'onderneming zonder handels- of industriële finaliteit'

Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen tot invoering van de mogelijkheid om bepaalde sectoren uit te sluiten van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit - BS 10 april, p. 41.266

Wijziging bijzondere vrijstellingsregeling btw voor kleine ondernemingen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen - BS 9 april, p. 40.955