Vinden

Nieuw sociaal strafrecht

Hoewel het Sociaal Strafwetboek maar in februari 2026 ingaat, wordt de wet houdende fiscale wijzigingen op grond van datzelfde wetboek op 1 juli al van kracht. Daardoor krijgen sociale inspecteurs de mogelijkheid om bijstand te vragen aan de politie om toegang te krijgen tot de plaats die ze moeten controleren.

Daarnaast worden de boetes voor de sancties van niveau 3 en 4 verhoogd, wordt de termijn voor herhaling opgetrokken van één naar drie jaar en komt er een nieuwe sanctie: de uitsluiting van het recht om deel te nemen aan overheidsopdrachten of concessies. Bovendien wordt voor die twee gevallen het begrip “verzwarende factor” ingevoerd: het “wetens en willens” plegen van een inbreuk waarop een sanctie van niveau 4 staat, fysiek of psychologisch geweld of bedreiging van een sociaal inspecteur.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027