Vinden

Meer vrijheid voor jobstudenten

Moeten studenten niet de mogelijkheid krijgen om zelf te bepalen hoeveel werkuren voor hen realistisch, wenselijk en met hun studies verenigbaar zijn? Voor de Open Vld ligt het antwoord voor de hand. De partij vraagt dan ook om de afschaffing van de huidige beperking tot 600 uren per jaar, zodat studenten aan fiscaal interessante voorwaarden zoveel uren kunnen presteren als ze wensen. In de tekst is uitdrukkelijk opgenomen dat studenten die via studentenarbeid bijverdienen, ten laste blijven van hun ouders.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016
 

Patentindex 2023

Patentindex 2023 (in het Engels)
 

 

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie van werknemers

Arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van werknemers op de arbeidsmarkt

 

Wetstraat
Regeling rookvrije plaatsen ter bescherming tegen tabaksrook

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook - BS 5 april, p. 39.881

Bescherming van gezondheid van gebruikers

Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het vlak van de voedingsmiddelen en andere producten - BS 2 april, p. 39.232
 

Wijziging verkopen aan consumenten

Wet tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de verkopen aan consumenten - BS 20 maart, p. 33.255