Vinden

Maxima 2024 voor vrijwilligers

Vrijwilligerswerk voor een vzw of een feitelijke vereniging wordt niet vergoed, maar niets verhindert dat die organisaties de vrijwilliger vergoeden voor de kosten die hij voor hen heeft gemaakt. Die terugbetaling is niet aan socialezekerheidsbijdragen of belastingen onderworpen en kan gebeuren op basis van de werkelijk gemaakte kosten die worden gestaafd met bewijsstukken, of met een forfait.

In dat laatste geval moet de vrijwilliger zijn werkelijke kosten niet aantonen wanneer het totaal van de vergoedingen niet meer dan 24,79 euro per dag en 991,57 euro per jaar bedraagt, wat na indexering 41,48 euro per dag en 1.659,29 euro per jaar voor 2024 oplevert. Maar opgelet: als een van de forfaitaire bedragen in de loop van een kalenderjaar wordt overschreden, dan gelden de algemene onderwerpingsregels voor al de prestaties tijdens dat kalenderjaar.

Voor vrijwilligers moet er geen Dimona of DmfA-aangifte gebeuren. Dat neemt niet weg dat de organisaties een nominatieve lijst moeten bijhouden waarin per kalenderjaar voor elke vrijwilliger de toegekende kostenvergoedingen worden vermeld, die ze op elk moment aan de Inspectie van de RSZ moeten kunnen voorleggen.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - 2023 - Executive summary
 

Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016
 

Patentindex 2023

Patentindex 2023 (in het Engels)
 

 

Wetstraat
Sociaal akkoord voor federale publieke gezondheidssector

Wet houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector - BS 11 april, p. 41.604
 

Uitsluiting van bepaalde sectoren 'onderneming zonder handels- of industriële finaliteit'

Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen tot invoering van de mogelijkheid om bepaalde sectoren uit te sluiten van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit - BS 10 april, p. 41.266

Wijziging bijzondere vrijstellingsregeling btw voor kleine ondernemingen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen - BS 9 april, p. 40.955