Vinden

Krimpflatie en discretie

Wanneer de inflatie op hol slaat, komen producenten in de verleiding om de prijs van een product te handhaven, maar de hoeveelheid ervan in de verpakking te verlagen, wat er eigenlijk op neerkomt dat ze heimelijk de prijs per kilo of per liter verhogen. De consument voelt zich dan uiteraard bedot. Hoe moeten we daarop reageren?

De Franse regering werkt aan een tekst om die praktijk transparant te maken, zodat de consument correct geïnformeerd wordt voor hij een aankoop doet. Voortaan zouden verkopers op de verpakking zelf moeten aangeven dat de hoeveelheid in de verpakking kleiner is en dat de prijs per meeteenheid hoger ligt. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete.

De twee elementen moeten in een standaardzin aan de consument worden meegedeeld: “De hoeveelheid van dit product is van X naar Y gedaald en de prijs ervan is met ...% of ...euro” gestegen. De zin is verplicht en moet zichtbaar en leesbaar zijn aangebracht. De verplichting zou echter niet gelden voor uitbaters van een winkel met een oppervlakte van meer dan 400 m2 waar hoofdzakelijk voeding wordt aangeboden en voor voorverpakte consumptiegoederen in constante hoeveelheden waarvan het gewicht of het volume is afgenomen.

Dat ontwerp zouden onze ministers van Economie en Consumentenbescherming graag overnemen. De FOD Economie wijst er echter op dat krimpflatie niet verboden is zolang de werkelijke netto hoeveelheid van het product duidelijk en correct op de verpakking staat.

Daar komt nog bovenop dat er geen klachten, cijfers of effectenonderzoeken zijn, zodat de FOD het niet nodig acht om bedrijven te verplichten om consumenten ervan op de hoogte te brengen dat ze krimpflatie toepassen.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - 2023 - Executive summary
 

Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016
 

Patentindex 2023

Patentindex 2023 (in het Engels)
 

 

Wetstraat
Sociaal akkoord voor federale publieke gezondheidssector

Wet houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector - BS 11 april, p. 41.604
 

Uitsluiting van bepaalde sectoren 'onderneming zonder handels- of industriële finaliteit'

Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen tot invoering van de mogelijkheid om bepaalde sectoren uit te sluiten van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit - BS 10 april, p. 41.266

Wijziging bijzondere vrijstellingsregeling btw voor kleine ondernemingen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen - BS 9 april, p. 40.955