Vinden

Klikken en instemmen

In Duitsland vroeg de huurder van een appartement waarvan de maandhuur hoger lag dan het wettelijk toegelaten maximum aan een schuldinningsbedrijf om de te veel betaalde huurgelden van de verhuurders terug te vorderen. Hij deed dat via de website van het betrokken bedrijf. Alvorens op de bestelknop te klikken, vinkte hij een hokje aan waarmee hij de algemene voorwaarden goedkeurde.

Volgens die laatste moeten huurders een vergoeding van een derde van de jaarlijks bespaarde huur betalen als het bedrijf erin slaagt om hun rechten te doen gelden. De woedende verhuurders stelden echter dat de huurder het bedrijf geen geldige opdracht had gegeven omdat bij de bestelknop niet vermeld stond dat bestellen een betalingsverplichting inhield, wat volgens de richtlijn betreffende de consumentenrechten verplicht is.

In dat kader werd de vraag gesteld of die vereiste ook van toepassing is wanneer de betalingsverplichting voor de huurder niet alleen voortvloeit uit de bestelling alleen, maar ook nog eens aan het succesvol laten gelden van zijn rechten is gekoppeld. Het Europees Hof, dat de vraag kreeg voorgelegd, stelt dat de verplichting geldt ongeacht de vraag of de betalingsverplichting voor de consument onvoorwaardelijk is of verbonden is aan het later voldoen aan een voorwaarde.
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027