Vinden

Keuzevrijheid voor spaarders

Open Vld liet zich inspireren door de Belgische Mededingingsautoriteit, die in een recent advies “een wijziging in de fiscale regelgeving ten gunste van een neutraliteit tussen beleggingen en spaarproducten” suggereerde. De partij zou immers graag de in artikel 21, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 opgenomen belastingvrijstellingen samenvoegen tot één bedrag voor alle beleggingsinstrumenten.

Concreet zou er per belastingplichtige een algemene basisvrijstelling komen van 1.147 euro per jaar, wat geïndexeerd voor het inkomstenjaar 2023 op 1.800 euro neerkomt. De herkomst van de roerende inkomsten, interesten of dividenden speelt geen enkele rol, waardoor de vrije keuze van spaarders en investeerders hersteld zou zijn.

Er werd gekozen voor een bedrag van 1.800 euro om ervoor te zorgen dat de vrijstelling niet te zwaar weegt op de overheidsfinanciën. Afgerond stemt het bedrag overeen met de som van de momenteel toegekende vrijstellingen op interesten op gereglementeerde spaarrekeningen (980 euro) en dividenden (800 euro). Voor dividenden die via juridische constructies zijn uitgekeerd of verkregen, zou de maatregel echter niet gelden.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content
CF group Benelux

CF group Benelux heeft een nieuwe verkooppunt geopend aan de Lilsedijk 12, 2340 Beerse. Deze nieuwe showroom biedt een compleet assortiment van topproducten voor zwembadbouwers en de wellnesssector. Hun catalogus bevat pompen, filters, chemicaliën, enz. Lees meer.

Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276