Vinden

Jobstudenten mysteryshoppers

In het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid en financiën dat tijdens de laatste vergadering van deze regeerperiode werd goedgekeurd, krijgen de inspecteurs en controleurs van de dienst Inspectie de bevoegdheid om een zaak tijdelijk te sluiten, voor een duur gaande van een uur tot dertig dagen, als er sprake is van groot en onmiddellijk gevaar voor de volksgezondheid of bij herhaaldelijke niet-naleving van de wetgeving inzake de verkoop van tabak en alcohol aan minderjarigen over een periode van een jaar.

Tot nu toe moesten dergelijke zaken door de rechtbank worden behandeld, met als gevolg dat de vastgestelde overtredingen nauwelijks werden bestraft. Waar overigens inbreuken op de verkoop aan minderjarigen worden vastgesteld bij 10% van de klassieke inspecties, doet het inzetten van mysteryshoppers het percentage naar 90% stijgen, aldus de minister van Volksgezondheid.

Daarom zullen er minderjarige mysteryshoppers worden ingezet, die in teams van twee zullen werken. Ze worden bijgestaan door ervaren controleurs en krijgen het statuut van jobstudent. In geen geval mag de identiteit van minderjarigen die als mysteryshopper hebben gewerkt, worden bekendgemaakt.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027