Vinden

Is uw arbeidsorganisatie innovatief?

Zo ja, dan kan uw onderneming tussen 1 april en 31 mei 2024 een subsidieaanvraag indienen. Onder “innovatieve arbeidsorganisatie” verstaan we nieuwe manieren om het werk te organiseren waarbij een synergie wordt gezocht tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid.

Dat laatste betreft de onderneming of een afdeling daarvan, maar ondernemingen kunnen ook gezamenlijk een project uitwerken. De aanvraag moet worden voorbereid en ingediend in samenwerking met een projectbegeleider die over de nodige expertise beschikt en er moet binnen de onderneming al het nodige voorbereidende werk zijn uitgevoerd.

In de bijlage van advies 2.170 van de Nationale Arbeidsraad (NAR), dat u via de onderstaande link kunt raadplegen, is een schema opgenomen met een overzicht van de verschillende fasen waaruit een project voor een innoverende arbeidsorganisatie kan bestaan. De subsidies gelden echter niet voor de eerste drie fasen die erin zijn vervat, namelijk: de ontdekking van de problematiek, het zoeken van een draagvlak en de voorbereiding van het project.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - 2023 - Executive summary
 

Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016
 

Patentindex 2023

Patentindex 2023 (in het Engels)
 

 

Wetstraat
Sociaal akkoord voor federale publieke gezondheidssector

Wet houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector - BS 11 april, p. 41.604
 

Uitsluiting van bepaalde sectoren 'onderneming zonder handels- of industriële finaliteit'

Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen tot invoering van de mogelijkheid om bepaalde sectoren uit te sluiten van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit - BS 10 april, p. 41.266

Wijziging bijzondere vrijstellingsregeling btw voor kleine ondernemingen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen - BS 9 april, p. 40.955