Vinden

Industrie ingehaald door transport?

Sinds 1995 is ons eindverbruik van energie nog nooit zo laag geweest, en voor het eerst ligt het eindverbruik van de transportsector even hoog als dat van de industrie als gevolg van een dubbele beweging: een stijging van het eerste (+4,0% tussen 2021 en 2023) en een daling van het tweede (-15,5% tussen 2021 en 2023).

In 2023 bleven olie (20,3%) en aardgas (12,2%) veruit onze belangrijkste primaire energiebronnen, voor kernenergie (8,0%) en hernieuwbare energie en afval (5,9%). Het aandeel van hernieuwbare energie binnen het eindverbruik blijft stijgen en kwam in 2023 op 14,1% uit.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027