Vinden

Hogere activeringsbijdrage

De activeringsbijdrage, die in 2018 werd ingevoerd als ontradende maatregel voor werkgevers die hun werknemers vrijstellen van prestaties met behoud van het volledige loon of een deel daarvan om zo de striktere voorwaarden voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te omzeilen, wordt vanaf 1 januari 2024 uitgebreid.

Ze was tot nu toe alleen verschuldigd voor werknemers die gedurende een volledig kwartaal geen enkele prestatie leverden. Voortaan zal ze verschuldigd zijn voor elke werknemer die gedurende een kwartaal minder dan een derde van een voltijdse tewerkstelling presteert. De vrijstelling voor het kwartaal waarin de werknemer start met een nieuwe tewerkstelling voor minstens 1/3 bij een andere werkgever of als zelfstandige wordt afgeschaft.

De bestaande vermindering van het bijdragepercentage met 40% voor opleidingen van minstens 15 dagen wordt vervangen door een vermindering van het bijdragepercentage met 40% voor werknemers die een outplacementbegeleiding van 60 uur volgen tijdens de vier eerste kwartalen.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276