Vinden

Gestructureerde elektronische facturen verplicht

Naast de klassieke elektronische facturen - bijvoorbeeld in de vorm van een pdf - komen er binnenkort ook gestructureerde elektronische facturen. Dat zijn facturen die de bestemmeling via een technologische tool kan lezen en automatisch en digitaal kan behandelen.

Het doel daarvan is zowel van economische als van fiscale aard. In de memorie van toelichting staat te lezen dat “als het Belgische bedrijfsleven volledig van papieren facturatie op elektronische facturatie zou overschakelen, de administratieve lasten voor ondernemingen en burgers met 3,36 miljard euro kunnen worden gereduceerd”.

Fiscaal gezien zal de verplichting om gestructureerde elektronische facturen te gebruiken bijdragen aan de strijd tegen belastingfraude. Dergelijke facturen bevatten door de automatisering van het proces immers minder fouten en kunnen gemakkelijker worden geëxploiteerd in het kader van compliance en controle-initiatieven.

De maatregel gaat echter pas op 1 januari 2026 in en er komt een tijdelijk verhoogde kostenaftrek van 120% voor de consultancy- en programmeringskosten die ontstaan door de uitvoering van de verplichtingen die de wet met zich brengt. Die maatregel zal van toepassing zijn voor de belastbare periode van 2024 tot en met 2027.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276