Vinden

Gepensioneerde maar actieve zelfstandigen

De paradox van het voorbije jaar: algemeen is het aantal zelfstandigen in hoofdberoep in 2023 met slechts 0,43% gestegen, van 795.282 naar 798.724, maar het aantal zelfstandigen dat na de pensioenleeftijd nog actief is, steeg wel met 6,63%. Het gaat om 147.770 personen.

Dat is de belangrijkste trend in een jaar waarin de netto-inkomsten, die als basis dienen voor de berekening van de sociale bijdragen, sterk afnamen. In 2023 bedroegen de gemiddelde referentie-inkomsten voor 2020, op basis waarvan de voorlopige bijdragen voor 2023 worden berekend, immers 21.508,67 euro. Dat komt neer op een daling met 9,65% en zegt veel over de door de pandemie aangerichte schade.

Ondanks de maatregelen die ten voordele van starters werden genomen, nam het totale aantal starters (123.274) in 2023 met 0,62% af tegenover het jaar 2022. Binnen dat totaal bleef het aantal personen met een buitenlandse nationaliteit (34.621) echter ongewijzigd tegenover een jaar eerder. Binnen die subgroep staan de Roemenen met 12.331 starters op de eerste plaats.

Afgerond telt ons land 1,3 miljoen zelfstandigen, die bij negen kassen zijn aangesloten. De grootste daarvan is Acerta, met 334.466 aangeslotenen. Daarna volgen met bijna evenveel aangeslotenen Xerius (235.695) en Liantis (235.529).
Lees verder
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027