Vinden

Geen auteursrechten voor computerprogramma’s

Omdat ze niet bepaald tevreden waren over de beperkingen op de auteursrechten die met de programmawet van 22 december 2022 zijn ingevoerd, vroegen verscheidene ontwikkelaars van software en in de informaticasector actieve ondernemingen bij het Grondwettelijk Hof om de schrapping van artikel 100 van die wet, waarmee de inkomsten uit computerprogramma’s van het fiscale stelsel van de auteursrechten wordt uitgesloten.

Ze vonden dat er sprake was van discriminatie omdat er een verschil in behandeling bestaat tussen de auteurs van literaire of artistieke werken die onder het auteursrecht vallen naargelang die werken al dan niet een computerprogramma zijn. Ze kregen echter ongelijk. De bijzondere fiscale regeling voor auteursrechten, zo stelt het hof, berust op het vermoeden volgens hetwelk de inkomsten waarop zij van toepassing is, op onregelmatige en wisselvallige wijze worden verkregen, wat niet echt het geval is voor computerprogramma’s.

Die laatste zijn immers hoofdzakelijk van technische en utilitaire aard en worden ontwikkeld in een bijzondere economische context. Daar komt nog bij dat het stelsel van de auteursrechten in de loop der jaren is verworden tot een volwaardig beloningssysteem, wat blijkt uit het aantal beslissingen van de Dienst Voorafgaande Beslissingen die worden gewezen op verzoek van de ondernemingen die actief zijn in die sector.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027