Vinden

Franchisenemers beter beschermd

In de voedingsdistributie worden heel wat verkooppunten uitgebaat via commerciële samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandigen. Zij hebben tegenover de grote spelers uit de sector vaak een beperkt onderhandelingsvermogen.

Om dat evenwicht wat te herstellen, zal de lijst van onrechtmatige bedingen via een koninklijk besluit voortdurend worden bijgewerkt. Met name de bedingen waarin staat dat de franchisenemer een onevenredig deel voor zijn rekening moet nemen van de kosten die voortvloeien uit door de franchisegever opgelegde promoties en een arbitragebeding of een forumkeuzebeding, dat inhoudt dat enkel de rechter van de zetel van de persoon die het recht verleent, bevoegd wordt verklaard om kennis te nemen van het geschil. Ook de verplichting om een uitbating die verlieslatend is voort te zetten en onredelijke uitdrukkelijke ontbindende bedingen worden als onrechtmatig beschouwd.

Aangezien de marge van detailhandelaars in de sector tussen 2017 en 2021 van 2,18% naar 1,29% daalde, vraagt de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo dat ook het recht van de franchisegever om “rechtstreekse vergoedingen, investeringen en recurrente kosten, verschuldigd door de franchisenemer, eenzijdig te wijzigen tijdens de duur van de overeenkomst, of investeringen te eisen die boven een voorafgaand bepaald maximumbedrag uitkomen tenzij aanvaard door een meerderheid van franchisenemers” als een onrechtmatig beding te beschouwen.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276