Vinden

Flitscontroles aangekondigd

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024 wordt een nationale flitscontrole in de verhuissector gepland voor de maand maart. Een checklist waarmee onaangename verrassingen kunnen worden vermeden, vindt u via onderstaande link.

De lijst is echter niet limitatief en sluit het recht van de sociale inspecteur niet uit om alle documenten te verkrijgen die hij nodig acht voor zijn onderzoek, zoals voorzien in het Sociaal Strafwetboek (SSW). Later dit jaar zullen voor andere sectoren gelijkaardige controles plaatsvinden.

In juni is het de beurt aan de horeca. In september volgen de groene sectoren en in november de transportsector, met inbegrip van vrachtwagens en bussen.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - 2023 - Executive summary
 

Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016
 

Patentindex 2023

Patentindex 2023 (in het Engels)
 

 

Wetstraat
Sociaal akkoord voor federale publieke gezondheidssector

Wet houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector - BS 11 april, p. 41.604
 

Uitsluiting van bepaalde sectoren 'onderneming zonder handels- of industriële finaliteit'

Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen tot invoering van de mogelijkheid om bepaalde sectoren uit te sluiten van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit - BS 10 april, p. 41.266

Wijziging bijzondere vrijstellingsregeling btw voor kleine ondernemingen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen - BS 9 april, p. 40.955