Vinden

Fiscale verrichtingen door een naaste

Ondanks alle beloften over vereenvoudiging, wordt het invullen van de belastingaangifte alsmaar ingewikkelder. Hulp van buitenaf is dan ook vaak welkom. Voortaan kunnen niet alleen professionals maar ook naasten helpen dankzij het mandaat belastingaangifte burger, dat met enkele klikken kan worden geregeld.

Met dat mandaat verleent een particulier (opdrachtgever) aan een andere particulier (gemachtigde) online toegang tot het belastingdossier van de opdrachtgever en tot verscheidene functionaliteiten en documenten, zodat hij in zijn plaats een aantal stappen kan nemen bij de FOD Financiën, zoals: de belastingaangifte indienen of het voorstel van vereenvoudigde aangifte controleren, een afbetalingsplan aanvragen, reageren op een schrijven van de FOD Financiën, een huurcontract inzien enzovoort.

De lijst van de functionaliteiten en documenten waartoe dit type mandaat toegang verleent, kunt u via onderstaande link inzien.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027