Vinden

Facelift voor de Orde van architecten

De regering wil de voorwaarden voor het uitoefenen van het beroep van architect door een rechtspersoon op vijf punten versoepelen. Omdat ze het onevenredig vindt dat alleen natuurlijke personen lid mogen zijn van het bestuursorgaan, zal ook een rechtspersoon lid mogen worden. Waar nu alle mandatarissen beroepsbeoefenaars moeten zijn, zal in de toekomst een meerderheid van beroepsbeoefenaars - meer dan vijftig procent - volstaan.

Alleen beroepsbeoefenaars zullen handelingen mogen verrichten die rechtstreeks met het beroep verband houden. De meerderheid van het kapitaal en van de stemrechten zal in handen zijn van beroepsbeoefenaars in de plaats van zestig procent vandaag. Het doel moet de activiteit van architect vermelden en in voorkomend geval ook de andere uitgeoefende activiteiten die niet onverenigbaar mogen zijn met het beroep.

Ten slotte mag de stagiair zijn beroep als rechtspersoon uitoefenen zonder beperking. Daarnaast zorgt de tekst voor een wettelijke basis voor de verplichting voor elke architect die als vastgoedmakelaar werkzaam is om kwaliteitsrekeningen (derdenrekening en rubriekrekening) te hebben.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276