Vinden

Ergonomie op het werk en MSA

Op 25 mei trad een nieuwe regelgeving in werking over ergonomie op het werk en de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA), die voortaan deel uitmaakt van de Codex over het welzijn op het werk. Voordien was de preventie van MSA slechts zeer gedeeltelijk geregeld in de codex, terwijl het grote aantal werknemers dat langdurig afwezig is van het werk als gevolg van musculoskeletale aandoeningen, bleef stijgen.

De werkgever moet rekening houden met de ergonomie op het werk vanaf het ontwerpen en inrichten van nieuwe werkposten, maar ook bij het aanpassen van bestaande werkposten, en moet bovendien een preventiebeleid voeren. Bij de risico’s waarmee bij de analyse rekening moet worden gehouden vinden we in het bijzonder het gebruik van kracht, repetitieve bewegingen, de duur en frequentie van de bewegingen of taken, werkhoudingen, werkbewegingen en de kracht van het contact.

Het koninklijk besluit waarmee die nieuwe maatregelen zijn ingevoerd, is op 15 mei verschenen in het Staatsblad (p. 62.696).
Lees meer
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027