Vinden

Eindelijk gedaan met factuurfraude

De procedure is zo eenvoudig dat het verbazing wekt dat het zo lang duurde voor er een oplossing kwam. Het volstaat immers om een echte factuur tijdens de verzending te onderscheppen en het rekeningnummer van de leverancier te vervangen door dat van een geldezel, om de factuur vervolgens naar de oorspronkelijke bestemmeling te versturen. De bank kan niet weten dat het gewijzigde rekeningnummer niet overeenstemt met dat van de leverancier, aangezien ze niet over de nodige gegevens beschikt. Die laatste zijn opgeslagen bij de bank van de begunstigde.

Daar komt binnenkort echter verandering in. Volgens de Europese verordening 2024/886 zijn alle banken binnen de eurozone immers vanaf 9 oktober 2025 verplicht om de naam en het rekeningnummer van de begunstigde te controleren. Is er geen overeenstemming, dan brengt de bank de opdrachtgever op de hoogte, die de overschrijvingsopdracht al dan niet moet bevestigen.

Er blijft echter één groot probleem bij die eenvoudige controle: de schrijfwijze van namen. Een naam kan eenvoudigweg verkeerd geschreven zijn, zoals Janssen, Janssens, Jansen,… Na een offerteoproep werd in ons land SurePay als aanbevolen leverancier gekozen. Dat in het Nederlandse Utrecht gevestigde bedrijf is al sinds 2017 actief en voerde vorig jaar bijna 1,5 miljard controles uit. Die leverden ongeveer 66 miljoen waarschuwingen op.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027