Vinden

Eindelijk een realistischer voordeel van alle aard

Was er echt zoveel tijd nodig voor het besef kwam dat een van de coëfficiënten bij de berekening van het voordeel van alle aard dat met het gebruik van een bedrijfswagen te maken heeft, niet correct en niet representatief is? Een van de parameters voor de berekening daarvan is immers een referentie-uitstoot van CO2, bepaald volgens een NEDC-norm (New European Driving Cycle) die eind vorige eeuw voor het laatst werd bijgewerkt en waarvoor de tests steunden op theoretisch rijgedrag, dat volledig losstond van de reële omstandigheden op de weg.

Daarom is er nu een nieuwe norm, de WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure), die meer rekening houdt met stoppen, versnellen, remmen, snelheidswijzigingen enzovoort, die logischerwijze tot meer vervuilende uitstoot leiden. Fiscaal gezien bleven echter de NEDC-waarden van wagens gelden bij het bepalen van de referentie-CO2-uitstoot die wordt gebruikt om het voordeel van alle aard te berekenen.

Omdat dat door de vergroening van het wagenpark onredelijk was geworden, is er nu eindelijk een nieuwe berekeningswijze. Voor wagens waarvan de NEDC-uitstoot gekend is, wordt met de NEDC-waarde rekening gehouden. Voor auto’s waarvan de WLTP-uitstoot gekend is, maar niet de NEDC-uitstoot, wordt met de WLTP-waarde rekening gehouden. Voor elektrische wagens ten slotte, gebeurt de berekening op basis van een nuluitstoot.

De resultaten van de nieuwe berekeningswijze verschenen op 8 februari in het Belgisch Staatsblad en liggen op 65 g/km voor dieselwagens en op 78 g/km voor wagens op benzine, lpg of aardgas.
Lees meer
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276