Vinden

Een weigering van de bank motiveren: ja, maar...

Aangezien steeds meer zelfstandigen, vzw’s en kmo’s met een weigering van de bank worden geconfronteerd, wil de N-VA de banken verplichten om elke weigering tot het openen van een rekening of elke stopzetting van een bestaande klantenrelatie te motiveren.

Het doel daarvan is zonder enige twijfel legitiem, maar op de uitvoering valt een en ander op te merken. Zo is er de inmenging van de FOD Economie in de contractvrijheid. Op basis van het wetsvoorstel zouden de banken immers hun beslissing aan de FOD Economie moeten meedelen. Die laatste zou ze dan kunnen vernietigen. De vraag is op basis van welke criteria dat zou gebeuren. Daar is de tekst niet duidelijk over.

Voorts is er in het voorstel sprake van het systematisch meedelen van de beslissingen. Zou het niet eenvoudiger zijn om de onderzoeken te beperken tot die gevallen waarin de betrokken persoon de FOD Economie verzoekt om een onderzoek uit te voeren? De tekst wordt met andere woorden best herzien.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276