Vinden

Duurzaamheid: van nul naar tien

Het is goed als een product kan worden hersteld, maar het is nog beter als een product lang meegaat. Daarom heeft de Ministerraad aansluitend op de wet ter bevordering van de herstelbaarheid en de levensduur van goederen twee koninklijke besluiten goedgekeurd.

In het eerste zijn de voorwaarden vastgelegd voor de berekeningswijze en de categorieën van goederen die een herstelbaarheidsindex krijgen, zodat de consument weet of het product dat hij koopt, gemakkelijk te herstellen is. Het tweede heeft alleen op wasmachines en televisietoestellen betrekking en gaat verder, in die zin dat het een verplichting inhoudt om dergelijke toestellen een levensduurindex toe te kennen die identiek is aan deze die Frankrijk vanaf 7 april 2025 voor de betrokken toestellen zal verplichten.

De berekening van die index zal op twee groepen criteria berusten: een in verband met de herstelbaarheid van de toestellen, de andere in verband met de betrouwbaarheid ervan, waarvoor een algemeen cijfer van nul tot tien zal worden toegekend. Om ervoor te zorgen dat de informatie duidelijk is, is in het grafisch charter van de nieuwe index opgenomen dat een zandloper als symbool zal worden gebruikt, naast een kleurencode die stapsgewijs van groen naar dieprood evolueert.
Lees meer
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027