Vinden

De pensioenbonus is er

Zelfstandigen, loontrekkenden en ambtenaren kunnen sinds 1 juli een pensioenbonus opbouwen, op voorwaarde dat ze ten vroegste op 1 januari 2025 met pensioen gaan. Het kan echter niet met terugwerkende kracht: werknemers die al voor 1 juli met (vervroegd) pensioen konden, maar beslisten om te blijven werken, krijgen geen pensioenbonus voor de gewerkte periode voor juli 2024.

Als uw rustpensioen voor 1 januari 2025 ingaat, kunt u dat echter perfect uitstellen tot die datum en aan het werk blijven. Het systeem geldt voor drie jaar en elk gewerkt jaar levert 11.782,53 euro op, dus in totaal 35.367,59 euro, op voorwaarde dat u een loopbaan van 43 jaar achter de rug hebt. Is dat niet het geval, dan bedraagt het maximumbedrag voor drie jaar slechts 23.565,06 euro, waarbij elk bijkomend gewerkt jaar meer oplevert dan het voorgaande.

Er wordt met een loopbaanjaar rekening gehouden als u als zelfstandige gedurende minstens 2 kwartalen in de loop van een jaar pensioenrechten opbouwde of wanneer u in een jaar als loontrekkende of ambtenaar minstens 104 dagen hebt gewerkt. Geregulariseerde studiejaren komen niet in aanmerking en zelfstandigen die blijven werken, kunnen niet rustig afbouwen.

De inkomsten die ze uit hun zelfstandige activiteit halen, moeten minstens even hoog zijn als het minimuminkomen uit een hoofdberoep. Liggen die inkomsten lager, dan bouwen ze geen pensioenbonus op.
Lees meer
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027