Vinden

De cijfers achter de verkiezingsbeloften

Het is wat vergelijkbaar met wat bij de sociale verkiezingen gebeurt, met een omgekeerd mechanisme waarbij de twaalf in de Kamer vertegenwoordigde partijen verplicht zijn om 115 dagen voor de verkiezingen aan het Planbureau de lijst voor te leggen van de prioritaire maatregelen die ze willen doorvoeren wanneer ze aan de macht zouden komen.

Het Planbureau heeft vervolgens maximaal 40 dagen de tijd om de partijen een ontwerpdoorrekening van de voorgestelde maatregelen te bezorgen. In de daaropvolgende 30 dagen kunnen de partijen hun opmerkingen op de ontwerpdoorrekening aan het Planbureau voorleggen. Dan zitten we op 45 dagen van de verkiezingen. Twaalf dagen later, 33 dagen voor de verkiezingen dus, moeten de definitieve cijfers gepubliceerd zijn. Daarna kan iedereen er volgens zijn wensen of overtuigingen in zien wat hij wil.

De maatregelen waarvoor een doorrekening wordt gemaakt zijn in acht categorieën opgedeeld: fiscaliteit en parafiscaliteit, arbeidsmarkt, sociale bescherming, gezondheidszorg, economisch beleid, werking van de overheid, overheidsinvesteringen en ten slotte energie, mobiliteit, milieu en klimaatverandering.

De resultaten van elke maatregel worden niet alleen berekend, maar ook ingedeeld volgens ‘winnaars en verliezers’ en hun uitwerking - macro-economisch, op de inkomensspreiding, de prijsindex, het vervoer, de werkgelegenheid enzovoort - wordt in vergelijkende grafieken weergegeven. Ook vergelijkingen per gewest zijn mogelijk.
Lees meer
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027