Vinden

Daar is Kafka weer

In de politiek worden verklaringen over goede bedoelingen zelden door cijfers bevestigd. In het regeerakkoord van 2020 verklaarde de regering bijvoorbeeld trots dat ze de administratieve lasten wilde beperken en dat het only once-principe daarbij een belangrijk criterium vormde. Twee jaar later waren de administratieve lasten die op de ondernemingen wegen van vijf naar zes miljard euro gestegen, of een toename met 20%.

Bovendien blijft Telemarc, een online databank (btw en belastingen, RSZ, KBO enzovoort) voor aanbestedende overheden nog steeds onderbenut. Het is nochtans sinds 2018 al voor alle aanbestedende overheden verplicht om de databank te raadplegen. Aangezien het om gevoelige informatie gaat, moeten ze echter een beheerder aanstellen die voor het correcte gebruik ervan instaat. En daar zit de moeilijkheid.

De gemeentebesturen, die goed zijn voor 30% van alle aanbestedingen, zijn vaak immers niet groot genoeg of hebben geen medewerker met de nodige vaardigheden om een verantwoordelijke voor de veiligheid van de gegevens aan te stellen. Daarom grijpen ze jammer genoeg terug naar de traditionele procedures, die inhouden dat de meest uiteenlopende attesten moeten worden bezorgd, zo stelt het VBO.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027