Vinden

Beter een goed akkoord dan een slecht proces

Dat is de filosofie van Belmed, het platform voor de buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen. Vorig jaar werden via dat kanaal 897 aanvragen voor de behandeling van geschillen ingediend, hoofdzakelijk door consumenten.

In absolute aantallen waren er slechts 32 B2B-aanvragen, wat niettemin een aanzienlijke stijging is ten opzichte van het voorgaande jaar. Toen waren het er immers slechts 18. E-commerce blijft met 44% het kanaal waarvoor de meeste aanvragen voor een minnelijke schikking worden gedaan. De financiële diensten zijn goed voor 15,6%, gevolgd door energie en water (10,6%). Van de 897 ingediende aanvragen zijn er 695 behandeld. Het aantal dossiers dat zonder akkoord werd gesloten blijft beperkt tot 2%.

Het elektronische platform Belmed staat gratis ter beschikking van consumenten en professionals. Het gebruik ervan is kosteloos. De instanties die zich met de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen bezighouden (bemiddeling, beslechting, verzoening) kunnen echter een vergoeding vragen voor de behandeling van uw probleem. Het bedrag van die vergoeding en de verdeling ervan over de betrokken partijen verschilt naargelang van de instantie.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - 2023 - Executive summary
 

Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016
 

Patentindex 2023

Patentindex 2023 (in het Engels)
 

 

Wetstraat
Sociaal akkoord voor federale publieke gezondheidssector

Wet houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector - BS 11 april, p. 41.604
 

Uitsluiting van bepaalde sectoren 'onderneming zonder handels- of industriële finaliteit'

Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen tot invoering van de mogelijkheid om bepaalde sectoren uit te sluiten van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit - BS 10 april, p. 41.266

Wijziging bijzondere vrijstellingsregeling btw voor kleine ondernemingen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen - BS 9 april, p. 40.955