Vinden

Bankierseed verplicht

“Ik verbind mezelf ertoe om, bij de uitoefening van mijn beroepsactiviteiten, in alle omstandigheden eerlijk en integer, alsook vakbekwaam en professioneel te handelen, waarbij ik rekening houd met de belangen van de cliënten en de cliënten billijk behandel. Ik heb kennisgenomen van de specifieke regels die de koning ter zake heeft vastgesteld.” Zo luidt de tekst van de bankierseed die verleners van bankdiensten binnenkort zullen moeten afleggen om het vertrouwen te herstellen, dat is aangetast door de financiële crisis en door ontsporingen zoals bij Optima of in de Panama Papers.

De eed wordt, naargelang het geval, uitgesproken bij de FSMA of binnen de beoogde entiteit waar de verlener van bankdiensten actief is. Bij tekortkomingen of na een klacht kan de FSMA in actie komen en drie types sancties uitspreken: een waarschuwing, een blaam of een beroepsverbod met een maximale duur van drie jaar.

De sancties worden anoniem bekendgemaakt op de website van de FSMA en genoteerd in het centraal register van tuchtsancties en beroepsverboden. De wet waarmee de bankierseed wordt ingevoerd werd op 15 januari gepubliceerd en het bijhorende uitvoeringsbesluit op 7 februari.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - 2023 - Executive summary
 

Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016
 

Patentindex 2023

Patentindex 2023 (in het Engels)
 

 

Wetstraat
Sociaal akkoord voor federale publieke gezondheidssector

Wet houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector - BS 11 april, p. 41.604
 

Uitsluiting van bepaalde sectoren 'onderneming zonder handels- of industriële finaliteit'

Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen tot invoering van de mogelijkheid om bepaalde sectoren uit te sluiten van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit - BS 10 april, p. 41.266

Wijziging bijzondere vrijstellingsregeling btw voor kleine ondernemingen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen - BS 9 april, p. 40.955