Vinden

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

In een reeks koninklijke besluiten die op 12 maart in het Staatsblad werden gepubliceerd (pagina’s 31.653 tot 31.656) worden een aantal wijzigingen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen doorgevoerd. De regels om toelating te krijgen voor de hervatting van een activiteit tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid zijn vereenvoudigd.

Vanaf 1 april 2024 zal er nog maar één mogelijkheid zijn om toelating te krijgen. Het bestaande cumulverbod tussen de arbeidsongeschiktheidsuitkering als zelfstandige en het gewaarborgd loon als werknemer wordt afgeschaft. Vanaf 1 mei wordt het bedrag van het gewaarborgd loon van de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de zelfstandige afgetrokken.

Als de arbeidsongeschikte zelfstandige een uitkering heeft ontvangen voor dagen waarop hij niet-toegelaten arbeid heeft verricht, moet hij die terugbetalen. Die maatregel wordt in de tekst uitgebreid naar de vakantiedagen die zijn opgenomen in het kader van niet-toegelaten arbeid als werknemer en dat met ingang op 1 januari 2024.
Lees meer
 

 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - 2023 - Executive summary
 

Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016
 

Patentindex 2023

Patentindex 2023 (in het Engels)
 

 

Wetstraat
Sociaal akkoord voor federale publieke gezondheidssector

Wet houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector - BS 11 april, p. 41.604
 

Uitsluiting van bepaalde sectoren 'onderneming zonder handels- of industriële finaliteit'

Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen tot invoering van de mogelijkheid om bepaalde sectoren uit te sluiten van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit - BS 10 april, p. 41.266

Wijziging bijzondere vrijstellingsregeling btw voor kleine ondernemingen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen - BS 9 april, p. 40.955