Vinden

Amateurkunstenvergoeding

Dat wordt vanaf 2024 de naam van de nieuwe kleinevergoedingsregeling voor kunstenaars. Ze kan worden toegekend voor elke activiteit die een noodzakelijke artistieke bijdrage levert aan een artistieke creatie of uitvoering binnen de beeldende en audiovisuele kunsten, de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater, de choreografie en het stripverhaal.

Wanneer mag een bijdrage echter als ‘noodzakelijk’ worden beschouwd? Wanneer, zo antwoordt de RSZ “zonder deze bijdrage niet hetzelfde artistieke resultaat zou worden bereikt”. Ondersteunende artistieke en technische activiteiten zijn dus uitgesloten.

Het jaarlijkse maximum van 30 dagen blijft behouden, net als de limiet van 7 opeenvolgende dagen bij een zelfde opdrachtgever. Het jaarplafond daarentegen verdwijnt. De toegekende vergoeding mag echter niet meer dan 70 euro per opdrachtgever per dag bedragen - of een veelvoud daarvan wanneer de kunstenaar voor verscheidene opdrachtgevers na elkaar tijdens eenzelfde dag prestaties levert.

Beide moeten worden geregistreerd en de opdrachtgever is als enige voor de aanvang van de activiteiten van de kunstenaar verantwoordelijk daarvoor. Opdrachtgevers die binnen het jaar meer dan 500 euro aan vergoedingen toekennen moeten een solidariteitsbijdrage betalen van 5% van de totale vergoedingen die ze in de loop van een kalenderjaar hebben betaald.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content
CF group Benelux

CF group Benelux heeft een nieuwe verkooppunt geopend aan de Lilsedijk 12, 2340 Beerse. Deze nieuwe showroom biedt een compleet assortiment van topproducten voor zwembadbouwers en de wellnesssector. Hun catalogus bevat pompen, filters, chemicaliën, enz. Lees meer.

Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276